Vertrouwenscontactpersoon

Er is binnen PVC tennis een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Daar kun je terecht voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot (seksuele) intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie, beschuldigingen etc.

Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of heb je twijfels, gevoelens van onzekerheid, boosheid of machteloosheid neem dan contact op met de VCP. Die kijkt dan samen met jou hoe verder te gaan.
De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Een incident zal altijd anoniem bij het bestuur worden gemeld omdat zij de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom PVC tennis gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe jij je kunt wenden zoals: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek. De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is: Rozette Karsenbarg, [email protected]

Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten PVC tennis dan kun je ook terecht bij de VCP van de KNLTB (Vertrouwenspersonen | KNLTB).

Als lid van de KNLTB conformeert  PVC tennis zich aan de reglementen zoals bekend bij de KNLTB. Deze zijn terug te vinden op https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/misdragingen-uitgelicht/grensoverschrijdend-gedrag/