Privacyverklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Om die reden hebben we ons privacy reglement aangepast en inzichtelijk gemaakt. Hierin hebben we vastgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Hieronder vind u de privacyverklaring van PVC tennis in verband met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in Europa.

Privacyverklaring PVC tennis

PVC tennis maakt gebruik van KNLTB.Club. Deze partij verzorgt allerlei pakketten en modulen waar PVC gebruik van maakt. Dit zijn o.a. ledenadministratie, communicatie, website en de ClupApp.
Hieronder vinde je de privacyverklaring van KNLTB.Club

Privacyverklaring KNLTB.Club


Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van de privacyverklaring van PVC tennis? Neem dan contact op via [email protected]