ALV – Dinsdag 5 Feb om 20:00u!

Komt allen!

Op deze avond kan er niet getennist worden vanaf 20:00u, ook worden er dan geen trainingen gegeven.